Để liên lạc với Ví Táo Xanh, khách hàng có câu hỏi liên quan đến Ví Táo Xanh, hãy gửi câu hỏi vào email: contact@vitaoxanh.store
Ví Táo Xanh sẽ trả lời trong 1 - 5 ngày!